Menu

Ysgol Llanbedr D C

'Dysgu am byth - Learning for life'

Welcome

Our mission statement

Llanbedr Church in Wales Controlled School

Mission Statement

Schools which are designated as having a religious character are required by the 1998 Act to include an Ethos Statement in the Instrument of Government. This statement should reflect why the school was founded and the principles and practices in accordance with which education is provided. 

 

"Recognising its historical foundation, the school will preserve and develop its religious character in accordance with the principles of the Church in Wales and in partnership with the Church at parish and diocesan levels.

 

The school aims to serve the community by providing an education of the highest quality within the context of Christian belief and practice. It encourages an understanding of the meaning and significance of faith and promotes Christian values through the experience it offers all of its pupils."

 

"Gan gydnabod ei sefydliad hanesyddol digelir a datblygir cymeriad crefyddol yr ysgol yn unol ag egwyddorion yr Eglwys yng Nghymru ac mewn partneriaeth a'r Eglwys ar lefel plwyfol ac esgobaethol. 

 

Nod yr ysgol yw gwasanaethu'r gymuned drwy ddarparu addysg o'r ansawdd uchaf o fewn cyd-destun cred ac ymarferiad Cristnogol. Mae'n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocad ffydd ac hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy'r profiad mae'n ei chynnig i'w holl ddisgyblion."

Top